Skip to content

SHŌRYŪMON DŌJŌ

DŌJŌ SZABÁLYZAT

(A KATANE SE karatékái és a dōjōban edző karatékák részére)

I. Edzésrend:

A klub edzésein az a karatéka vehet részt, aki:

 1. saját elhatározásából és saját felelősségére vállalja az edzések látogatását.
 2. az éves szövetségi- és havi edzésdíjat időben befizeti.
 3. rendelkezik az érvényesített karate igazolvánnyal és rendelkezik érvényes sportorvosi engedéllyel.
 4. betartja a dojo edzésrendjét.
 5. az edzésen fegyelmezetten, teljes erőbedobással dolgozik, beszélgetéssel, vagy egyéb oda nem illő cselekedettel a munkát nem zavarja. Az edzéseken ékszert, órát, karkötőt, gyűrűt, hajcsatot, ill. egyéb olyan tárgyat, ami balesetet okozhat, nem viselhet.
 6. betartja a karate edzések higiénés előírásait, láb és kézkörmei rövidre vannak vágva.
 7. fertőző betegségben nem szenved.
 8. szem előtt tartja a karate etikett előírásait.
 9. az edzésvezető szakszerű utasításait elfogadja és betartja.
 10. magatartásával, munkájával példát mutat a fiatalabb, vagy alacsonyabb övfokozatú társainak, segíti munkájukat, beilleszkedésüket.
 11. segíti a jó csapatszellem kialakulását, saját egyéni érdekeit nem helyezi a csapat érdekei elé.
 12. tiszteli a JKA Shotokan Karate-dō tanításait, filozófiáját és módszereit
 13. tudomásul veszi és erkölcsi kötelességének tartja, hogy soha ne használja a karate technikákat mások bántalmazására, vagy saját erejének fitogtatására.
 14. az edzésen a karatéka jogosult a dōjō gyakorlótermeinek és kiszolgáló helyiségeinek a használatára. Ugyancsak jogosult az eszközök edzők által irányított és ellenőrzött használatára. A karatékákat megilletik az övfokozatuknak megfelelő, csoportjuk más tagjait is megillető jogok.

II. Fizetési rend:

 1. A tanfolyami, vagy edzésdíjat legkésőbb minden hónap 15. napjáig meg kell fizetni. Amennyiben valaki a határidőn túl, de a tárgyhó végéig befizeti a díjat, az 1.000 Ft pótdíjjal megnövelt összeget fizet.
 2. Az edzésdíj mértéke: Az érvényes összegek kategóriánként elkülönítetten, külön táblázatban kifüggesztve megtalálhatók a dōjōban.
 3. A havi edzésdíj helyett előre bejelentett okokból – előre jelzett hosszabb időtartamú utazás, külföldi tartózkodás, egyéb hosszabb távollét esetén ’havi regisztrációs díjat’, orvosi papírral igazolt sportsérülés, betegség, stb. esetén – egy hónapon túl ’regisztrációs díjat’, egyébként alkalmankénti edzésdíjat jogosult fizetni a karatéka. Ennek mértékét ugyanazon táblázat tartalmazza.
 4. Egy hónapnál nagyobb összegű edzésdíj elmaradása esetén a karatéka edzéslátogatása felfüggeszthető. A felfüggesztés addig tart, míg hátralékát (kamatokkal együtt) ki nem egyenlíti. Amennyiben edzésdíj hátraléka a három hónapot meghaladja, edzéslátogatása végleg megtagadható.
 5. A vizsgafelkészítő, övvizsga, versenynevezési és edzőtábori, stb. díjakat, valamint a szövetségi tagdíjakat egyedi díjként, a szabályzatok szerinti aktuális határidőig kell befizetni.
 6. Edzéslátogatás csak érvényes, folyamatos edzésfizetés mellett lehetséges.

III. Dōjō etikett:

 1. A dōjō (tradicionális karate gyakorlóterem) gyakorló területére való belépéskor meghajlással és az OSU {OSS} szóval kell köszönni. Amennyiben a gyakorlás már megkezdődött, akkor seizában (japán ülésben) kell végrehajtani ugyanezt, majd ha az edzésvezető engedélyezi, a karatéka beléphet a dōjōba és elkezdheti a gyakorlást. Távozáskor hasonlóképpen kell eljárni.
 2. Az a karatéka, aki késve érkezik az edzésre, a dōjō szélén seizában várja az edzésvezető engedélyét az edzésen való részvételre. Edzés alatt csak az edzésvezető engedélyével lehet a dōjōba be, illetve kilépni. Sérülést, rosszullétet az edzés elején, vagy megtörténtekor azonnal jelenteni kell, akkor is, ha az nem a dōjōban történt.
 3. Az edzésen csak tiszta karate ruhában lehet részt venni, kezdők esetében póló (lehetőleg fehér) és melegítőnadrág megengedett.
 4. A karate-gi alatt fehér pólót csak lányok, nők hordhatnak. Férfiak a gi alatt trikót, pólót nem viselhetnek.
 5. A dōjō területén utcai cipőben tartózkodni csak az erre kijelölt helyen lehet. Látogatók mezítláb, vagy zokniban tartózkodhatnak a dōjō gyakorló részén. Ezen a részen papucsban is tilos tartózkodni. Papucsot csak a zuhanyzóban, az öltöző területén, valamint azokon a helyeken, ahol cipőben is lehet tartózkodni szabad viselni. A dōjōban ételt, italt fogyasztani csak az arra kijelölt helyen (társalgó) lehetséges. A dōjō-ban tilos a dohányzás.
 6. Az edzésvezető akadályoztatása esetén a legmagasabb övfokozatú karatékának kötelessége az edzést időben elkezdeni és befejezni, majd erről a későbbiekben az edzésvezetőnek beszámolni.
 7. Az edzés kezdetén a karatékák övfokozatuknak megfelelően sorakoznak fel. A rangidős karatéka vezényszavára (seiza) japán ülésben először meditál a csoport (mokuso), majd a kamidana (shinza), vagy a shōmen, felé esetenként a zászló felé fordulva köszönnek (Shinzen/Shōmen ni rei), ezután az edzésvezető köszöntése következik. (Senpai/Sensei ni rei, végül pedig a társak köszöntése (Otagai ni rei) következik. Az edzés végén a (kaimuk) / (mokuso, yame) vezényszó elhangzása után a rangidős felmondja a Dōjō Kunt, amit a többiek egyszerre elismételnek. Utána következik a fent említett köszönés. Alkalmanként, indokolt esetben az állóhelyzetben végrehajtott köszönés is elfogadott (shitsurei).
 8. Az eszközök csak az oktató, edző jelenlétében, engedélyével és irányításával használhatóak.
 9. A dōjō tisztasága és a karate etikett betartása mindenkinek kiemelt feladata kell, hogy legyen. A karatéka köteles a dōjōn kívül is a karate szelleméhez méltóan viselkedni.
 10. Amennyiben valaki szándékosan vagy figyelmetlenségből megrongálja az edzőterem berendezéseit, használati tárgyait, felszereléseit, azt köteles saját költségén megjavíttatni, vagy az okozott kárt megfizetni. Abban az esetben, ha valaki bizonyíthatóan eltulajdonít a dōjōból bármilyen eszközt, tárgyat, berendezést, tagsága azonnali hatállyal megszűntethető, és ellene eljárás indítható.
 11. Az edzéseket mindenki saját felelősségére látogatja. Az ott szerzett esetleges sérülésekért, a gyakorlótárs által okozott sérülésekért az egyesület, a dōjō nem vállal felelősséget. Esetleges sérülést, az edzést befolyásoló, vagy akadályozó körülményt a gyakorló haladéktalanul köteles bejelenteni az edzésvezetőnek.

IV. Övvizsgarend:

 1. Vizsgára csak az edző előzetes engedélyével lehet jelentkezni.
 2. Vizsgára csak rendszeres, folyamatos edzéslátogatás mellett, megfelelő edzésszám megléte esetén lehet jelentkezni.
 3. A vizsgázónak rendelkeznie kell a tárgyévre szóló szövetségi díjak ill. a havi tanfolyamdíjak/edzésdíjak befizetésével és annak igazolásával.
 4. A vizsgán mutatott teljesítmény elbírálása egyedül a mindenkor felkért – a Magyar JKA Karate Szövetségben, vagy/és a JKA WF-ben nyilvántartott vizsgáztató joga és feladata.
 5. Minden egyéb, az övvizsgára, annak lefolyására, szabályaira vonatkozó pontokat a Magyar JKA Karate Szövetség hivatalos Övvizsga szabályzata tartalmazza.

V. Versenyek:

 1. Versenyre csak az edző engedélyével lehet jelentkezni.
 2. A klubban a versenyzés nem kötelező, azt mindenki saját felelősségére vállalja.
 3. Csak az indulhat versenyen, aki rendelkezik a versenyzéshez előírt feltételekkel, valamint az éves szövetségi díjat és az edzésdíjat befizeti.
 4. A karatéka minden körülmények kőzött köteles teljes erőbedobással küzdeni, az Egyesület érdekeit maximálisan figyelembe véve versenyezni. A versenyeken indulók az egyesületük, ill. mesterük szellemiségét kell, hogy képviseljék.
 5. Versenyen a karate-dō és a fair play szellemét maximálisan szem előtt kell tartani.

VI. Fegyelmi szakasz:

 1. Lásd: II. szakasz, 4-es pont; III. szakasz, 10-es pont.
 2. Eltiltással sújtható továbbá az a karatéka, aki folyamatosan, a többszöri figyelmeztetés ellenére szándékosan vét a fent felsorolt szabályok ellen, társainak szándékosan kárt okoz, rombolja a közösségi szellemet.

VII. Egyéb

Kiemelkedő teljesítmény, példamutató hozzáállás, vagy más példaértékű tett után a karatéka kedvezményt kaphat, vagy akár felmentést is az edzésdíj fizetése alól.